Hoe pak je asbestsanering slim aan? Een praktisch stappenplan

Asbestsanering is een proces dat, juridisch en praktisch gezien, volgens bepaalde procedures moet verlopen. Asbest is namelijk een zeer gevaarlijk product, dat volgens een verplicht stappenplan verwijderd moet worden. Gezondheidsrisico's moeten bij het saneren van asbest tot een minimum beperkt worden. Maar hoe kun je asbestsanering, als particulier of bedrijfseigenaar, op een zo efficiƫnt mogelijke manier aanpakken? De tips is in dit artikel helpen je hierbij. Je kunt onderstaand stappenplan beschouwen als een checklist over hoe asbest het veiligst en juridisch correct verwijderd kan worden.

Inventarisatie asbest, risico's en melding bij Omgevingsloket

De eerste stap bij het verwijderen van asbest, is het op laten stellen van een zogenaamd asbestinventarisatierapport. Dit is een document dat moet worden opgesteld door een officieel geregistreerd asbestverwijderingsbedrijf en gemiddeld zo'n 200 tot 300 euro kost. In de rapportage komt te staan waar in jouw woning of bedrijfslocatie de asbest zich bevindt, hoe risicovol de asbestplaten en -materialen zijn en hoe deze verwijderd dienen te worden. Bij grote oppervlaktes of bij asbest dat op een speciale manier vast zit en afgebroken moet worden, is het verplicht om dit te laten uitvoeren door een officieel erkend asbestsaneringsbedrijf. Met het inventarisatierapport moet een melding gemaakt worden bij het Omgevingsloket van de gemeente, die bij akkoord een vergunning uitgeeft om de asbestplaten en -resten te laten weghalen. Let op: bij minder risicovolle asbestverwijdering, die binnen de zogenoemde risicoklasse 1 valt (Niet-hechtgebonden asbest), is het toegestaan om zelf de asbest weg te halen. Hiervoor geldt wel als regel dat het oppervlakte minder dan 35 m2 bedraagt, er een melding wordt gedaan en de juiste kleding (zoals een speciale overall en een halfgelaatsmasker) en speciale asbestafvalzakken gebruikt worden. Voldoe je aan deze eisen, dan mag je dus het asbest zelf weghalen. Maar in de meeste gevallen zal er een asbestspecialist ingeschakeld moeten worden om deze klus voor je uit te voeren.

Het verwijderen van de asbest & de eindrapportage

Schakel je een bedrijf in voor de asbestsanering, dan wordt er een afspraak gemaakt om de asbestplaten weg te halen. Gebeurt dit in de buitenlucht, dan wordt er op de saneringsplek met afzetlinten een gebied rond de locatie afgezet, om zo een optimale veiligheid te garanderen voor de omgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij schuren met asbest golfplaten en bij woningen, stallen en bedrijfsgebouwen waarbij er asbest in de dakbedekking zit. Natuurlijk mag je als eigenaar niet in de buurt komen van de werkzaamheden. Is de asbest eenmaal verwijderd, dan wordt deze door het bedrijf afgevoerd. Ten slotte wordt er een eindmeting gedaan om te checken of alles asbest is weggehaald en stelt het bedrijf een eindrapport op, waarin de verklaring van een asbestvrije ruimte wordt vastgelegd.  


Delen